Welkom

Tijdens uw eerste consult zullen we om uw contactgegevens vragen en/of controleren. U dient zich tijdens uw eerste consult te kunnen identificeren. Tevens zullen we om uw email adres vragen, deze dient om afspraken naar u te bevestigen maar ook om vragenlijsten te zenden om uw voortgang te toetsen of uw tevredenheid naar de geleverde zorg te toetsen. 

Een bepaald aantal klachten komt in aanmerking voor een chronische indicatie. Deze chronische indicatie dient door huisarts of specialist afgegeven te worden middels een verwijzing. U dient bij het eerste consult deze verwijzing mee te nemen.  U dient rekening te houden met het feit dat u per chronische indicatie 20 behandelingen zelf dient te financieren. Dit gaat via uw aanvullende verzekering, mocht u niet voldoende aanvullend verzekerd te zijn, dan zult u zelf tot en met de 20e behandeling, de consulten moeten financieren. De opvolgende consulten van een chronische indicatie worden gefinancierd uit uw basiszorgverzekering, mocht u uw eigen risico nog niet verbruikt hebben, dan zult u, tot uw eigen risico voldaan is de declaraties ontvangen voor fysiotherapie van uw zorgverzekeraar. 

Mocht u nog aanvullende vragen hebben kunt u altijd terecht bij een van onze collega’s.

Praktijkregels

1.    Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, de verzekeringspas te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.

2.    Wij vragen u om één of twee eigen badlakens of handdoeken mee te brengen.

3.    De betaling voor fysiotherapie wordt geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed, afhankelijk van uw verzekering. U bent er zelf verantwoordelijk voor om u op de hoogte te stellen van uw eigen verzekeringsvorm en voorwaarden.  Het eventueel overschrijden van de behandellimiet of vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen. Indien één en ander u niet duidelijk is kunt u het beste contact op nemen met  V&O Fysio of uw zorgverzekeraar.  

4.    Wij zullen vragen naar uw e-mailadres, dit adres zal alleen worden gebruikt om u een afspraakbevestiging per mail toe te sturen en  vragenlijsten, verplicht gesteld, vanuit de zorgverzekeraar.

5.    Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in de wachtruimte en op onze website.

6.    Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op de afsprakenkaart of per e-mail. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

7.    Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van te voren af te melden anders kunnen de kosten in rekening worden gebracht.

8.    De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut. U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op de verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak. 

9.    Hygiëne wordt op prijs gesteld. Hygiëneregels binnen de praktijk:

·       U bent verplicht om een badhanddoek en eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen mee te nemen. 

·       Kom alleen (zonder kinderen) naar de praktijk, of indien noodzakelijk met max 1 begeleider. 

·       Desinfecteer uw handen direct bij binnenkomst in de praktijk. 

·       Hanteer anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen. 

·       Zorg dat u maximaal 5 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig bent. 

·       Verlaat het pand direct of zo spoedig mogelijk na afloop van de behandeling. 

·       Neem indien nodig uw eigen drinken mee. 

·       Minimaliseer het toiletgebruik. 

·       Uw fysiotherapeut werkt met persoonlijke beschermingsmiddelen. 

·       Na afloop van iedere behandeling worden de behandelbank, eventuele apparatuur, bureau, deurklinken etc. gereinigd. 

·       Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op.

10.  Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste therapeut. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn, in geval van afwezigheid door ziekte e.d. en het logistiek niet anders in te plannen is. Wij vragen daarvoor uw begrip. Indien mogelijk trachten wij u hierover tijdig te informeren. 

11. Wij stellen u verplicht bij gebruik van de oefenzaal schoon schoeisel te dragen.

12. Bij het gebruik van oefenapparatuur is het gebruik van een handdoek verplicht. Deze dient op de zitting geplaatst te worden. U wordt dan ook vriendelijk verzocht apparatuur schoon achter te laten. 

13.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte. Tijdens FysioFitness kunt u gebruik maken van de kluisjes.

14. V&O Fysio is aangesloten bij de Klachtenregeling van het KNGF. Bij klachten over uw fysiotherapeut of medewerkers verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. 

15.  In de praktijk wordt het privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het gehele document ligt ter inzage bij de balie of is te downloaden op de website. U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.

16. Indien u of uw huisgenoot symptomen heeft (of onlangs had) die passen bij het Coronavirus kunnen we u alleen op afstand behandelen, middels een video- of telefonisch consult. 

De onderstaande symptomen kunnen passen bij het Coronavirus: 

·       (Neus)verkoudheid 

·       Hoesten, kuchen of niezen 

·       Loopneus 

·       Keelpijn 

·       Verhoging (tot 38 graden) of koorts 

·       Kortademigheid 

·       Geur- en smaakverlies 

·       Hoofdpijn 

·       Branderige ogen 

·       Moeheid 

·       Je ziek voelen 

·       Diarree

Download het Privacy Beleid
Privacy Beleid.pdf (102.71KB)
Download het Privacy Beleid
Privacy Beleid.pdf (102.71KB)